Pastorace


Pastorační poradenství byť vychází z křesťanských principů a hodnot, tak je doprovázením kohokoli na obtížnějším úseku jeho cesty života, kdy neví kudy a jak dál. Může to být způsobeno bolestí, nemocí, ztrátou někoho blízkého nebo určitou životní krizí, kdy vyvstanou otázky po smyslu dané situace či celé existence. Může se stát, že nás zahltí strach ze smrti, vztek, který se stane naším pánem nebo vina, kterou máme pocit, že nelze odpustit. Vyrovnávání se s těžkou životní situací ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb - tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá člověku a jeho nejbližšímu okolí zvládat tento nelehký úkol. Péče o duchovní potřeby se pak stává nedílnou součástí komplexního přístupu ke klientovi.

Pastorační poradenství se zaměřuje především na vztahy: 

Vztah k Bohu a hledání svého osobního postoje k víře. Kladení si existenciálních otázek typu "Jaký je smysl mého života?", "Proč se to či ono stalo zrovna mně a jaký to má význam? Jaké mám dary a nadání a k čemu se v životě hodím? Co je, a co není, mou odpovědností? Jaký je zrovna teď a tady můj úkol?"

Vztah k sobě, ke svému životu a vlastní konečnosti - aneb "Kdo jsem a kam jdu? Jaké mám dary a nadání a k čemu se v životě hodím? Co je, a co není, mou odpovědností? Jaký je zrovna teď a tady můj úkol?"        

Vztahy k druhým a orientace "Kde jsou mé hranice a kde je má druhý člověk?" "Jak mohu odpustit?", "Co s vinou, ať už jsem něco udělal, nebo neudělal?"

Vytvořte si webové stránky zdarma!