Supervize

Supervize vychází z latinského "super" a "videre", v našem překladu je to nadhled. V pomáhajících profesí jsou nástroji pomoci druhým lidem naše osobnosti, které se v poskytování své péče setkávají s mnohými emocemi a situacemi, jež mohou být nepřijemné, zmatené, silné...  Supervize je prostorem, kde má v bezpečném prostředí docházet k reflexi pracovních situací a vším, co s těmito situacemi souvisí. Klíčovými pojmy jsou zde bezpečí a reflexe. Pouze v bezpečné atmosféře se mohu zastavit a podívat se zpětně na (reflektovat) mé prožívání, vnímání a přemýšlení nad klienty nebo situacemi v práci. V procesu supervize dochází k pojmenování, ventilování a zpracovávání emocí a důsledkem snížení emocí se otevírá potřebný nadhled a odstup. 

Cílem supervize je:

  • primárně pomoc pomáhajícím

  • prevence syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí, který je důsledkem dlouhodobého působení negativních emocí

  • zlepšení pracovní atmosféry poskytnutím prostoru pro vzájemnou komunikaci ve skupině a týmu včetně otevírání konfliktů a problémů, jež mohou být zdroji stresu pro pracovníka

  • podpora učení jeden od druhého díky společnému sdílením zkušeností kolegů

  • konečným cílem supervize je poskytnout kvalitní pomoc klientům prostřednictvím pracovníka, který má nadhled a kapacitu pro druhé lidi 

Vložte svůj text...

Vytvořte si webové stránky zdarma!