Somatic experience®

Somatické prožívání (SE)


Je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaném po celém světě. SE je přístup Dr.Petera Levina,Ph.D., vycházející z jeho multidisciplinárního studia stresové fyziologie, psychologie, biologie a lékařské biofyziky. Původně byla tato metoda vyvinuta speciálně pro práci s psychickým traumatem, lze ji však úspěšně využívat i při zpracovávání běžného stresu každodenního života. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním i chronickým stresem, tak s různými kategoriemi traumat a posttraumatickou stresovou poruchou. Umožňuje terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Klientovi pomáhá porozumět a orientovat se v projevech svého nervového systému a jeho posílením zvládnout následky stresu, šoku a traumatu.


Metoda nenahrazuje psychoterapeutickou či psychiatrickou péči. 


Více o Somatic experiencing®


Co je to "SE" - Somatic Experiencing®

Somatické prožívání je přístup k traumatu využívající uvědomování si vlastního těla vyučovaný po celém světě. Je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe Dr. Petera Levina. SE® obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišly...


Jak je "SE" odlišná ?

Dr. Levine je vývojářem Somatic Experiencing®, přístupu zaměřeného na tělo, na hojení traumatu a dalších stresových poruch. Tyto stránky jsou určeny především studentům SE ®, ale mohou poskytnout i vám užitečné informace, jak pracovat se svým nervovým systémem v případě traumatu.... 


Asociace Somatic Experiencing® ČR

Hlavním posláním Asociace je obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů metody Somatic Experiencing® (SE) sdružených v Asociaci Somatic Experiencing České republiky z.s. (ASE ČR). Zároveň chceme prosazovat zejména odborné a legislativní zájmy včetně profesního rozvoje metody v ČR a spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace praktikantů SE.


Výuka studentů k léčbě "SE"

 Potenciální studenti se mohou dozvědět více o SE a jeho programu odborného vzdělávání, o požadavcích na přijetí, o učebních osnovách a o možnostech dalšího vzdělávání. Na těchto stránkách jsou k nalezení výzkumy a zdroje, z kterých tento přístup čerpá. Vytvořte si webové stránky zdarma!